Floater magazine left

LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović

Bahove cvetene kapi

Datum: 19.05.2014.
Bahove kapi su važna karika u procesu habilitacije i rehabilitacije i samim tim predstavljuju podršku u radu sa decom koja imaju  govorno -je...
Gledaj

Zašto deca progovaraju na e...

Datum: 28.03.2014.
U periodu od rođenja do šestog meseca dete  usvaja govor zapažajući njegove opšte osobine i na osnovu tih opštih osobina kreće ka...
Gledaj

Govorno jezički razvoj dete...

Datum: 08.03.2014.
Najčešće postavljena pitanja logopedima Kome roditelji treba da se obrate ako njihovo dete nije progovorilo ili govor kasni? Isključivo logopedu, ...
Gledaj

KAKO DA UČE I NAUČE

Datum: 09.02.2014.
KAKO DA UČE I NAUČE Deca sa problemima u govoru i jeziku, čitanju (disleksija), pisanju (disgrafija) i računanju (diskalkulija) pohađaju redovne &scaro...
Gledaj

I oni se mogu vaspitavati u...

Datum: 10.01.2014.
I oni se mogu vaspitavati veoma uspešno Najlakši način za razlikovanje deca  sa ADHD-om od  nepažljive i hiperaktivne dece  ...
Gledaj

Sve češće čujemo kako deca ...

Datum: 31.10.2013.
Sve češće čujemo kako  neko dete ima ADHD. A šta je zapravo to? ADHD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je sindrom, skup si...
Gledaj

Kada početi sa učenjem stra...

Datum: 13.10.2013.
Kada početi sa učenjem stranog jezika? Dete koje ima adekvatan kapacitet za usvajanje govora okoline u kojoj živi može bez većih teškoća da usvaja...
Gledaj

TEŠKOĆE U ČITANJU I PISANJU

Datum: 16.09.2013.
KADA SE MOGU OTKRITI TEŠKOĆE U ČITANJU I PISANJU? Čitanje i pisanje predstavljaju sekundarne manifestacije govora i jezika, ali su ujedno i  n...
Gledaj

KADA MUCANJE POSTAJE OZBILJNO?

Datum: 20.08.2013.
KADA MUCANJE POSTAJE OZBILJNO? Za dete koje muca život predstavlja hod preko prepreka. Začikavanje vršnjaka  ili savladavanje najobičnijih gov...
Gledaj

POMOZITE DETETU DA PREVAZIĐ...

Datum: 23.07.2013.
SAVETI RODITELJIMA KAKO DA POMOGNU DETETU DA PREVAZIĐE FIZIOLOŠKO MUCANJE Potrebno je uspostavljanje bioloških ritmova prilagođenih uzrastu...
Gledaj

FIZIOLOŠKO MUCANJE

Datum: 01.07.2013.
KADA SE JAVLJA  FIZIOLOŠKO MUCANJE  I KAKO GA PREPOZNATI? Tokom razvoja govora i jezika  oko 2,5% dece prolazi kroz fazu fiziolo&sc...
Gledaj

Veći broj dece sa problemom...

Datum: 04.06.2013.
Zašto raste broj dece sa problemima u govoru ? Sve češće nailazimo na tekstove u novinama i  internetu, sve više pričamo o deci...
Gledaj
www.gepatite.com

http://swiss-apo.net

препараты для повышения потенции у мужчин

Anekdotstory.ru doo

PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER